Radionica za novinare: Dublje od Google-a – izvori na njemačkom dijelu interneta

Novinari iz sarajevskih štampanih, elektronskih i online medija se do 1. juna mogu prijaviti za jednodnevnu radionicu o pretraživanju online izvora. Fokus radionice je korištenje baza podataka na «dubokom webu» i ostalih resursa korisnih novinarima koji se nalaze na njemačkom dijelu interneta.Goetheov Institut i Mediacentar Sarajevo pozivaju sarajevske novinare na jednodnevnu radionicu o pretraživanju online izvora:

Dublje od Google-a: Zamke i rješenja pri korištenju izvora na njemačkom internetu  
Datum: 16. juni 2005.Vrijeme: 10:00  – 17:00 sati Mjesto: Mediacentar Sarajevo, Kolodvorska 3
Teme:
- Sadašnja situacija: koji tipovi materijala su dostupni na webu, ko ih nudividljivi web- nevidljivi / duboki web (baze podataka) - Koji alati su potrebni za pristup ovom materijalu, koja su njihova ograničenja - koji pretraživači postoje osim Google-a- izvori za nalaženje i evaluaciju baza podataka koje nisu dostupne preko klasičnih pretraživača - Kako najefikasnije koristiti ove alate- Kako biti u toku sa razvojem sadržaja - Kako biti informisan o najnovijim alatima
Radionica je praktične prirode, sa mnoštvom primjera, pri čemu će učesnici raditi na laptopima sa internet konekcijom. Teme koje će se obrađivati biće prilagođene profesionalnim potrebama novinara učesnika. 
Radionicu će voditi Paul S. Ulrich, stručnjak za online informacije iz Centralne i regionalne biblioteke u Berlinu. 
Jezik radionice je engleski.
Učesnici će primiti certifikate sa potpisima Mediacentra Sarajevo i Goetheovog Instituta.
Radionici će prisustvovati do 15 učesnika. 
Ručak, kao i osvježavajuća pića u pauzama biće obezbijeđeni u Mediacentru.
Uslovi za prijavljivanje:
Krajnji rok za prijave je 1. juni. 
Mogu se prijaviti novinari iz Sarajeva koji rade za štampane, elektronske ili online medije. 
Potrebno je da svi kandidati aktivno vladaju engleskim jezikom. Znanje njemačkog nije neophodno, ali je poželjan izvjesni nivo interesovanja za politiku, kulturu, kao i ulogu Njemačke u današnjoj Evropi. Učesnici bi trebali biti bar profesionalno zainteresovani za navedene teme. Kandidati treba dobro da vladaju radom na kompjuteru, da znaju da koriste browser i imaju iskustva u pretraživanju interneta.  Nevena Ršumovićnevena@media.ba tel: 033-715-840Na radionicu se mogu prijaviti studenti novinarstva. Međutim, u slučaju da se prijavi veći broj kandidata nego što je planirano, prednost će imati aktivni novinari. 
Svi prijavljeni će do 10. juna biti obaviješteni o svom prijemu na radionicu. Ako se prijavi više od 15 aplikanata koji ispunjavaju kriterije, primljeni će biti oni  koji su ranije poslali prijavu.   Podaci o predavaču:
Paul S. Ulrich   --  Information Services Berlin Central and Regional LibraryAmerica Memorial Library Sajt Biblioteke: http://www.zlb.de/Linkovi: http://linksammlungen.zlb.de/Publikacije: http://www.zlb.de/aktivitaeten/publikationen/mitarbeiter/ulrich