Radionica - izvještavanje o romskoj populaciji

Uz podršku ambasade Velike Britanije u BiH, u organizaciji Mediacentra u Sarajevu je 23. i 24. marta održana dvodnevna radionica na temu Medijsko izvještavanje o romskoj populaciji. Dvadesetak učesnika iz čitave BiH senzibilirani su na temu izvještavanja o manjinskim i marginaliziranim grupama. Kroz paket praktičnih vježbi i stručnih predavanja polaznici su radili na tehnikama razbijanja stereotipa i predrasuda te etički korektnog medijskog izvještavanja.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti predviđenih u okviru projekta “Protiv isključivosti: medijsko izvještavanje o marginaliziranim grupama” koji Mediacentar implementira u ovoj godini.

Na fotografijama: polaznici radionice aktivno participiraju u diskusijama.