Promocija DVD izdanja filmskog magazina „Sineast“

INFOBIRO digitalni arhiv 23. avgusta 2007. u 11:00 organizuje promociju DVD izdanja filmskog magazina „Sineast“ ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, na „Avangard“ trgu.

„Sineast 1967.-2007.“ predstavlja prvi digitalni zapis jednog štampanog bh.medija.
INFOBIRO digitalni arhiv prikupio je sva izdanja filmskog magazina „Sineast“ i digitalizovao blizu 11.000 stranica ovog vrijednog arhivskog materijala. Jedan dio digitalizovanih tekstova dostupan je korisnicima INFOBIRO-a, koji već sada prema ključnoj riječi mogu pretraživati arhiv i pročitati članke i eseje o filmu, kao i intervjue sa najvećim imenima svjetske i ex-jugoslovenske kinematografije, kao što su: Ingmar Bergman, Frederico Fellini, Akiro Kurosava, Roman Polanski, Sergej Tarkovski, Miloš Forman, Hajrudin „Šiba“ Krvavac, Dušan Makavejev, Bora Drašković  i mnogi drugi.
Na stranicama ovog magazina u četrdeset godina izdavanja zabilježeni su izuzetno vrijedni podaci iz istorije svjetskih kinematografija, uključujući i istoriju bosankohercegovačke kinematografije.

DVD izdanje obuhvata sve brojeve magazina: od dvobroja 1/2 koji je odštampan u decembru 1967.godine, do posljednjeg odštampanog 115-tog broja. Uvodnik za DVD izdanje napisao je  Midhat Ajanović – Ajan, saradnik magazina, strip-crtač, karikaturista i predavač historije animacije na Odjelu za filmske studije Univerziteta u Göteborgu.

Digitalizacija ovog magazina realizirana je u sklopu projekta „Digitalna zaštita i arhiviranje kulturno-historijskog blaga BiH bh. štampa 1866.-2016.“ U okviru ovog projekta, planirano je da se izvrši digitalizacija, arhiviranje i pohranjivanje najvažnijih novina koje su odštampane u BIH od 1866. do 2016. godine u online digitalni arhiv.
Projekat je podržan od strane Ministarstva Kulture i Sporta FBIH. Digitalizaciju „Sineasta“, pored Ministarstva, podržala je i Švicarska fondacija za kulturu PRO HELVETIA.