Program za obrazovanje novinara: ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO - priče na temu organiziranog kriminala - UPIS DRUGE GENERACIJE POLAZN

Novinari štampanih medija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore mogu konkurisati za ovaj petomjesečni obrazovni program koji će početi u septembru 2005. godine i trajati do januara 2006. godine. Rok za prijave kandidata: 31.7.2005. godine.i partneri        i
 
 Rok za prijave kandidata: 31.7.2005. godine.
Mediacentar Sarajevo i Centar za istraživačko novinarstvo iz Zagreba objavljuju konkurs za upis druge generacije polaznika Programa za obrazovanje novinara u oblasti istraživačkog novinarstva na temu organiziranog kriminala.
Novinari štampanih medija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore mogu konkurisati za ovaj petomjesečni obrazovni program koji će početi u septembru 2005. godine i trajati do januara 2006. godine.
Program kombinuje klasične treninge sa periodima učenja na daljinu putem interneta, a njegova prednost je paralelno sticanje teorijskog znanja i praktični rad na istraživačkim pričama na temu organiziranog kriminala.
Program kao glavni treneri vode Saša Leković, dugogodišnji istraživački novinar, i Branko Čečen, novinar i urednik. Rok za prijave kandidata za 2. generaciju programa je 31.7.2005. godine.Detaljnije informacije o programu i uslovima za prijavljivanje možete naći ovdje.
Program finansirajuUNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

O PROGRAMUSituacija: · Novinarima i urednicima nedostaje dugoročno, sistematično i praktično obrazovanje koje pruža neophodne vještine u radu na istraživačkim pričama, u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima  · Priče koje štampani mediji objavljuju kao istraživačke često ne zadovoljavaju osnovne profesionalne standarde  · Veliki broj novinara zainteresiran je za usavršavanje na području istraživačkog novinarstva i saradnju sa kolegama u regionu
Pristup:
· Obrazovni ciklusi koncipirani su tako da polaznicima neće ometati redovan rad u redakcijama
· Inovativan pristup obrazovanju novinara korištenjem novih tehnologija. Klasični treninzi / radionice kombinuju se sa periodima učenja na daljinu putem interneta  · Prednost programa je paralelno sticanje teorijskog znanja i praktičan rad na konkretnim istraživačkim pričama na temu organiziranog kriminala.   · Grupa od 10 -15 polaznika prolazi obrazovni ciklus u trajanju od 5 mjeseci  · Polaznici koji uspješno završe program dobijaju certifikate  · Program kao glavni treneri vode Saša Leković, dugogodišnji istraživački novinar, i Branko Čečen, novinar i urednik. Četvero trenera-specijalista iz regiona jugoistočne Evrope pokriva sljedeće oblasti: pretraživanje komercijalnih baza podataka, medijska legislativa, etika, napredne tehnike pretraživanja interneta i computer assisted reporting.
Ciljevi programa:  · Ovaj obrazovni program omogućava novinarima - učesnicima da razviju vještine istraživačkog novinarstva tako da su, po završetku programa, sposobni za samostalan rad na kompleksnim istraživačkim pričama  · Program je koncipiran da unaprijedi vještine u sljedećim oblastima:
1. Istraživački proces 2. Organiziranje i provođenje novinarskog istraživanja 3. Etika u istraživačkom novinarstvu 4. Zakoni i istraživačko novinarstvo 5. Tehnike pretraživanja Interneta i baza podataka 6. Pisanje istraživačkih priča (na temu organiziranog kriminala) · Sudionici će tokom cijelog programa unaprijeđivati proces istraživanja i pisanja intenzivnim radom na vlastitoj istraživačkoj priči uz stalnu superviziju i mentorstvo trenera. Priče će biti objavljene na web portalu za novinare jugoistočne Evrope NetNovinar, kao i u njihovim matičnim medijima
Prednosti programa: · Program je osmišljen tako da se može pohađati uz obavljanje redovnog posla u redakcijama  · Organizatori programa stipendiraju učesnike pokrivanjem svih troškova programa, uključujući troškove prijevoza i boravka u Sarajevu tokom radionica 
· Sudionici će steći znanje i vještine istraživačkog novinarstva prema najvišim profesionalnim standardima, i napisati priču na temu organiziranog kriminala koja će biti objavljena
· Sudionici će postati dio mreže istraživačkih novinara jugoistočne Evrope (www.netnovinar.org/ir)  
Glavne faze programa (2. generacija; maj 2005. – januar 2006.):
maj/svibanj – juli/srpanj 2005.Prijava kandidata
august/kolovoz 2005.Selekcija kandidata i pripremno razdoblje (online rad sa trenerima) septembar/rujan 2005.Trening br. 1 (trajanje: 5 dana) u Mediacentru Sarajevo septembar/rujan – novembar/studeni 2005.Online edukacija decembar/prosinac 2005.Trening br. 2 (trajanje: 4 dana) u Mediacentru Sarajevo decembar/prosinac 2005. – januar 2006.Online edukacija i završetak rada na istraživačkim pričama  · Rok za prijave je 31.7.2005.  · Prijave i detaljne informacije o programu dostupne su na web portalu NetNovinar  · O prijemu kandidata će odlučiti predstavnici Mediacentra Sarajevo, Centra za istraživačko novinarstvo (Zagreb) i donatora programa.  · Svi kandidati će biti obavješteni mailom ili telefonom o rezultatima najkasnije do 15. 8. 2005.    · Ukoliko imate pitanja o programu ili procesu prijavljivanja kontaktirajte:
Saša LekovićMediacentar Sarajevosasa@media.ba++387 33 715 840
USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE
Program za obrazovanje novinara:
ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO-priče na temu organiziranog kriminala-
· Mogu se prijaviti svi aktivni novinari sa najmanje 3 (tri) godine profesionalnog novinarskog iskustva – zaposleni u redakcijama ili slobodni novinari (freelance).
· Radni jezik programa je B/H/S (bosanski/hrvatski/srpski), ali je potrebno dobro poznavanje engleskog (posebno čitanja) zbog literature i materijala na engleskom jeziku. Znanje engleskog bit će provjeravano u razgovoru sa svakim od prijavljenih kandidata u procesu selekcije.
· Kandidati trebaju imati nesmetan pristup internetu tokom cijelog trajanja programa.
· Kandidati moraju e-mailom poslati prijavu organizatorima.
Prijava treba sadržavati (obavezno u elektronskoj formi):
1. E-mail sa:osobnim podacima kandidata: ime i prezimemjesto i godina rođenja sadašnje prebivalište
kontaktima: e-mail adresa brojevi telefona
2. Profesionalni CV s popisom profesionalnih angažmana, i kontaktom najmanje jednog urednika iz svakog medija za koje je kandidat radio – za provjeru referenci
3. Popratni esej - do 3500 znakova Esej daje objašnjenje motiviranosti kandidata da učestvuje u Programu i njime se trebaju pokriti sljedeće teme: · opis stanja u istraživačkom novinarstvu u zemlji/užem zavičaju kandidata· motivi kandidata za prijavljivanje na Program· očekivanja od programa· područja interesa kandidata unutar novinarskog pokrivanja teme organiziranoga kriminala · osobne prednosti i nedostaci· (drugo što kandidat želi napomenuti)
4. Vlastite radoveNajmanje 5 (pet) objavljenih vlastitih radova po sopstvenom odabiru, uključujući istraživačke priče - ukoliko ih je kandidat objavljivao.  (poslati u elektronskoj formi ili poštom).
5. Istraživačke priče drugih autoraNajmanje 3 takva rada koji, po izboru i mišljenju kandidata, predstavljaju dobre primjere istraživačkog novinarstva. Uz svaku priču treba poslati i objašnjenje zašto te radove smatra dobrim istraživačkim pričama – oko 1000 znakova za svaku priču.
6. Pismenu potvrdu glavnog urednika medija za koji kandidat radi / surađuje da redakcija podupire i da će omogućiti njegovo sudjelovanje radu u cjelokupnom trajanju programa (uključujući jednotjedne boravke u Sarajevu – u septembru i decembru 2005.), te da će redakcija objaviti istraživačku priču/priče kandidata nastale u toku programa.
Adrese za slanje prijava:
e-mailom:sasa@media.ba
poštom:
-za Program istraživačkog novinarstva-Mediacentar Sarajevo Kolodvorska 3 71000 SarajevoBosna i Hercegovina
Rok za slanje prijava: 31.7.2005.Selekcija: do 15.8.2005. (uži izbor / razgovor s kandidatima / konačan odabir)Početak programa: 1.9.2005.Završetak programa: 31.1.2006.
O prijemu kandidata, uz glavnog trenera programa, odlučivat će predstavnici Mediacentra Sarajevo, te donatora. Svi kandidati bit će obavješteni o rezultatima izbora, uz pismeno objašnjenje prijema ili odbijanja.
Sa primljenim kandidatima bit će potpisan ugovor kojim se Mediacentar Sarajevo obavezuje da će stipendirati njihovo sudjelovanje u programu u cjelokupnom iznosu, te da će svima koji uspješno završe program izdati certifikat. Polaznici se ugovorom obavezuju da će, u slučaju neopravdanog odustajanja u toku programa, Mediacentru Sarajevo vratiti iznos u vrijednosti 50 posto stipendije.Napomena: Stipendija ne podrazumijeva pokrivanje bilo kakvih troškova života polaznika tokom trajanja seminara. Ona pokriva isključivo troškove trening programa, tj. školarinu, i ne uplaćuje se polaznicima.