Prijave u toku: Od septembra niz radionica za novinare svih bh medija

Mediacentar Sarajevo, u suradnji sa USAID Media, organizuje seriju praktičnih radionica za novinare bh štampanih i elektronskih medija.Prijavite se za bilo koji od treninga na vrijeme!

Najavljujemo:
'Mediji, okoliš i siromaštvo'
Radionicu vode stručnjaci-predavači iz Centra za okolišno održivi razvoj (www.coor.ba). Akcenat radionice je na praktičnom radu sa polaznicima - radiće se analize slučajeva i medijskih priloga o temi zaštite okoliša objavljenih u BiH, a jedan dan radionice posvećen je pripremi priče / priloga na odabranu okolišnu temu. Neke od prezentacija baviće se aktuelnostima i reformama u sektoru okoliša. Polaznici će kroz prezentacije i diskusije dobiti konkretne informacije i ideje za priče na temu veze okolišnih problema i siromaštva.
Početak radionice:  19. septembar u 10.30hKraj radionice:  21. septembar u 13.00h
'Pošteno i tačno nasuprot senzacionalizmu u novinarstvu u BiH i zemljama bivše Jugoslavije'
Glavni trener je Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmena Federacije BiH za medije. On će, između ostalog, govoriti o principima i praksi Kodeksa za štampu i Kodeksa za elektronske medije u BiH i sa polaznicima analizirati primjere kršenja kodeksa i neprofesionalnog ponašanja u medijima, kao i primjere korektnog izvještavanja u bh i medijima u zemljama bivše Jugoslavije. O ovim temama govoriće se u kontekstu specifičnosti izvještavanja za štampane medije, tv, radio i agencije, a analiziraće se i dobri i loši primjeri uređivačkih standarda. Radionica se oslanja na analize slučajeva i stalne diskusije sa polaznicima. 
Početak radionice:  22. septembra u 9:30hKraj radionice:  24. septembra u 13:00h

Rok za slanje prijava: 10. septembar

Kontakt za slanje prijava i dodatne informacije: 
Maša Hilčišin Dervišević masa@media.ba tel/fax: +(033) 715 840Mediacentar Sarajevo
Prijava treba da sadrži: 1. kratak CV kandidata2. naziv i kontakt medijske kuće iz koje kandidat dolazi3. kontakt-telefon kandidata (mobitel)
Organizatori snose troškove boravka novinara koji dolaze van Sarajeva.
Mediacentar Sarajevo organizuje radionice u saradnji sa USAID Media BiH.
Do kraja godine biće održane i radionice o izvještavanju na sljedeće teme:
· Jednakost spolova · Problemi osoba sa posebnim potrebama · Manjinska prava