Prijave u toku: (Ne)jednakopravnost spolova: stereotipi, predrasude i diskriminacija u medijima

Mediacentar Sarajevo u suradnji sa USAID Media organizuje seriju treninga za novinare iz svih BH medija do kraja 2005. Prvi u seriji treninga je '(Ne)jednakopravnost spolova: stereotipi, predrasude i diskriminacija u medijima' koji će se održati od 01.09. do 03.09.2005. u Mediacentru Sarajevo.

Rok za slanje prijava: 24. august
Predavači su prof.dr. Nirman Moranjak Bamburać, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Sarajevo i predsjednica Centra za rodna istraživanja Međunarodnog foruma 'Bosna' i Sanja Sarnavka, koordinatorica grupe B.a.B.e. – jedine strateške, lobističke i feminističke grupe u regionu koja se bavi  implementacijom i afirmacijom ženskih ljudskih prava.
Učesnici treninga će praktičnim i interaktivnim radom analizirati aktuelne probleme koji se tiču (ne)jednakopravnosti spolova u medijskom izvještavanju: prikazivanje žena u medijima, (ne)prisutnost gender senzibilnog jezika i  dr.
Praktičan rad se oslanja na analize naslovnih stranica BH magazina, konkretne slučajeve, te odabrane novinske tekstove i TV priloge objavljivane u BH medijima.
Analizom medijskog sadržaja učesnici će naučiti kako odabrati i analizirati  priču. 
Tokom treninga će biti prikazani dokumentarni filmovi i video spotovi koji se bave temom prikazivanja žena u medijima.
Kontakt za slanje prijava i dodatne informacije:  Maša Hilčišin Dervišević masa@media.batel/fax: +(033) 715 840Mediacentar Sarajevo
Prijava treba da sadrži: 1. kratak CV kandidata2. naziv i kontakt medijske kuće iz koje kandidat dolazi3. kontakt-telefon kandidata (mobitel)
Organizatori snose troškove boravka novinara koji dolaze van Sarajeva.
Do kraja godine biće organizirani treninzi za novinare o sljedećim temama:
- Mediji, okoliš i siromaštvo (19.09. – 21.09.)- Pošteno i tačno nasuprot senzacionalizmu u novinarstvu u BiH i zemljama bivše Jugoslavije (22.09. – 24.09.)- Problemi osoba sa posebnim potrebama - Manjinska prava
Detaljne informacije o treninzima možete pronaći na stranici našeg Trening centra: http://www.netnovinar.org u sekciji Aktuelno u našem trening centru.