Otvorena pozicija u Mediacentru Sarajevo: Istrazivač-koordinator istraživačkih projekata

Mediacentar Sarajevo u okviru svog Istraživačko dokumentacionog centra tražiIstraživača - Koordinatora istraživačkih projekata
Svrha i kratak opis pozicije:Istraživač – koordinator istraživačkih projekta je odgovoran za kompletno vođenje dodijeljenog istraživačkog projekta, razvoja projektnih aktivnosti i njihovu implementaciju. Iako istraživač-koordinator istraživačkih projekata radi pod supervizijom Programskog direktora Mediacentra, ova pozicija zahtjeva sposobnost samostalnog rada i odlučivanja.
Dužnosti i odgovornosti:Istraživač – koordinator istraživačkih projekta će primarno raditi na istraživačkim projektima Mediacentra i biti zadužen za njihovu potpunu imeplementaciju. Aktivnosti na ovoj poziciji zahtijevaju sljedeće dužnosti:
·  Vođenje i koordinacija projekata i projektnih aktivnosti·   Obavljanje kompletnog procesa istraživanja (izrada metodologije istraživanja, istraživanje i supervizija istraživanja, te izrada istraživačkih projekata i aplikacija za finansiranje) i. Regrutacija anketaraii. Trening anketaraiii. Priprema fokus grupa (koordinacija snimanja (TV, radio) emisija i koordinacija distribuiranja snimaka ili novinskih izdanja učesnicima fokus grupa, organizacija aktivnosti u Mediacentru)
·  Statistička obrada podataka·  Pisanje izvještaja
Kvalifikacije i lične osobine:·  Završen jedan od fakulteta humanističkih nauka ili apsolvent·  Najmanje dvije godine iskustva u radu na opisanim ili sličnim poslovima·  Izvanredne analitičke osobine·  Najmanje dva istraživačko-analitička izvještaja ili publikacije·  Spremnost putovanja po BiH·  Obavezno poznavanje rada na računaru (Excel, Word, Access)·  Poželjno poznavanje rada na SPSS-u·  Odlično poznavanje engleskog jezika (konverzacija i pisanje),·  Odlične organizacijske sposobnosti.
Rokovi  i potrebna dokumentacijaSve osobe koje zadovoljavaju navedene kriterije neka svoje prijave pošalju isključivo na email idoc@idoc.ba najkasnije do petka, 21. januara 2005. Prijave treba da sadrže slijedeće dokumente i materijale:
- detaljan CV sa kontaktima svih organizacija u kojima je kandidat radio i sa punim kontakt informacijama dvije osobe koje su upoznate sa ličnim i profesionalnim karakteristikama kandidata - pismo namjere - listu publikacija ili analitičkih radova - dva analitička rada ili publikacije koji najbolje pokazuju analitičke sposobnosti kandidata.  Molimo da prijave i sva pitanja šaljete isključivo na email: idoc@idoc.ba. Na telefonske i druge upite nećemo odgovarati. Mediacentar Sarajevo zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih. Sve informacije o Mediacentru i Istraživačko dokumentacionom centru - iDoc možete naći na web stranicama www.media.ba i www.idoc.ba.