Održana promocija Sarajevskih sveski u Mediacentru

Novi dvobroj regionalnog časopisa Sarajevske sveske, posvećen savremenoj drami u regionu u posljednjih deset godina, promoviran je 20. februara u  Mediacentru Sarajevo.

Za izvršnu urednicu Vojku Smiljanić-Đikić “ovo je najpotpuniji i možda najbolji broj do sada” i ona je najavila novi ciklus od sljedećih deset brojeva koji će u žiži interesovanja imati roman, pripovijetku, poeziju, grad i film.

Na februarskoj promociji Sveski govorio je i njemački ambasador u BiH, Arne Freiherr Von Kittlitz Und Ottendorf.  Po mišljenju ambasadora, ovo je jedinstven časopis na području bivše Jugoslavije, predstavlja kvalitetnu intelektualnu razmjenu, a najveća mu je dragocjenost u tome što uspostavlja dijalog. Smatra da su važne i političke implikacije Sarajevskih sveski. “Časopis otvara put ka Evropi”, rekao je ambasador, između ostalog.
Na promociji su predstavljeni autori: Ozren Kebo, Muharem Bazdulj, Željko Ivanković, Muhamed Dželilović, profesori Zdravko Grebo i Enver Kazaz, te književnik Marko Vešović. Na promociji su također govorili i članovi Redakcije, kao i direktor Mediacentra Boro Kontić.
Autori u broju 11/12 su i: Aleš Debeljak, Vesna Krmpotić, Ivan Medenica, Dušan Kovačević, Jelena Lužina, Sibila Petlevski, Dušan Jovanović, Velimir Visković, Tena Štivičić, Alja Predan, Petra Pogorevc.