Kako snimiti dokumentarni film?

Naučite proces nastanka dokumentarnog filma od višestruko nagrađivanog režisera Pjera Žalice i prijavite se na radionicu: Kako snimiti dokumentarni film. Rok za prijave: 12. novembar.

Majstorska radionica Pjera Žalice održaće se u Mediacentru Sarajevo od 20. do 24. novembra.
Na radionici će se učesnici upoznati sa načinom na koji reditelj doživljava umjetničku perspektivu u procesu nastanka dokumentarnog filma kao i cjelokupnom produkcijom dokumentarnog filma.
Učesnici će analizirati teme za dokumentarne filmove koje sami predlože tokom radionice i upoznat će se sa načinom nastanka ideje za snimanje dokumantarnog filma.
Jedan dio radionice posvetiće se specifičnostima i razlici dokumentarnog filma i reportaže, povijesti dokumenatrnog filma i rediteljskoj odgovornosti.
Učesnici će snimati materijal i na taj način shvatiće kako ekipa funkcionira na terenu. Snimljeni materijal analizirat će se i montirat tokom radionice.
Na kraju radionice prikazat će se kratki dokumenatarni filmovi učesnika.
Dokumentarni filmovi Pjera Žalice (‘MGM Sarajevo’, ‘Djeca kao i svaka druga’) i igrani filmovi (‘Gori vatra’, ‘Kod amidže Idriza’) višestruko su nagrađivani.  Među osvojenim nagradama i priznanjima su: Silver Leopard (56th Locarno IFF); Best Feature Film & Audience Award (9th Sarajevo FF); Best Feature Film (11th Raindance FF); Golden Palm & Best Screenplay (25th Valencia IFF); Felix  (European Film Academy Annual Award for Documentaries, 1994). Profesor je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i član Evropske filmske akademije.
Participacija iznosi 500 KM (256 euro) i uključuje certifikat o završenoj radionici.
Učesnici snose troškove boravka I smještaja.
Prijava treba sadržati:
1. Biografiju/CV/ kandidata/kinje2. Lične kontakte.
Kontakt osobe za slanje prijava i dodatne informacije:
Lejla Kapetanovićlejla@media.baMaša Hilčišin Derviševićmasa@media.baMediacentar Sarajevo+ 387 33 715 840 ili posjetite našu web stranicu: www.netnovinar.org
Organizator radionice je: NetNovinar-Cenatr za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju (osnivači: Mediacentar Sarajevo i Centar za istraživačko novinarstvo Zagreb).