Forum i konferencija za štampu centra «ŽENA I DRUŠTVO»

U svom opredjeljenju da identificira, istražuje i reagira na goruća pitanja ženske egzistencije danas i ovdje, centar «ŽENA I DRUŠTVO» organizira 
FORUM I KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU SA SLJEDEĆIM TEMAMA:

·  «REPATRIJACIJA U BLINDIRANOM KOVČEGU»

Olena Popik ili studija slučaja lokalnih i međunarodnih efekata «BORBE PROTIV TRGOVINE ŽENAMA» · «IDEMO LI NAPRIJED ILI NAZAD-DESET GODINA PEKINŠKE DEKLARACIJE»
Najnovije refleksije sa pripremnog sastanka održanog u Ženevi 13-15 og decembra: Šta kaže Bušova administracija ili globalna prijetnja dostignutim ženskim pravima. ·  «UMJESTO 50%, 0%-?%»
Ili kako su prošle žene na loklanim izbrima 2004. Na forumu će prvi put biti prikazani neki od poražavjućih rezultata istraživanja koje je u toku 2004. sproveo centar «Žena i društvo». Forum i konferencija za štampu biti će održani u Mediacentru, 23. decembra od 11.00 do 16.00 sati. Uvodno izlaganje dati će Dr. Nada Ler Sofronić, izvršna direktorica Centra «Žena i društvo», Sarajevo.