Aryeh Neier, predsjednik mreže SOROS Fondacija u Mediacentaru

U subotu, 2. aprila 2005. godine u Mediacentru gostuje Aryeh Neier, predsjednik mreže SOROS Fondacija i jedna od vodećih ličnosti u svijetu po pitanju zaštite ljudskih prava.On će u sklopu programa obilježavanja desetogodišnjice Mediacentra održati predavanje na temu “Izazovi pred društvom pod opterećenjem ratnih zločina”. Predavanje počinje u 11.00 sati u prostorijama Meidacentra. Aryeh Neier je jedna od ključnih osoba koji su snagom dokaza i ličnim zalaganjem omogućili stvaranje Haškog suda. Imajući u vidu njegovo porodično iskustvo, obrazovanje, objavljene knjige, kao i njegov angažman proteklih decenija, ukazuje na to da će predavanje “Izazovi pred društvom pod opterećenjem ratnih zločina” biti jedan izninimno značajan i zanimljiv događaj. Ovo je jedinstvena prilika da novinari, ali i svi oni koji na različite načine prate  pitanje ratnih zločina, u otvorenom dijalogu dobiju nova i produbljena saznanja o temi koja obilježava život cijele jedne generacije.