Novinar - reporter

Novinar - reporter

Adria Media Group d.o.o.
 • U dogovoru sa urednikom programa priprema reportaže i izveštava sa terena
 • Predlaže i ubacuje nove vesti i informacije i organizuje praćenje vanrednih događaja
 • Priprema tekstove i oprema štampanog izdanja za digitalno izdanje
 • Sarađuje na pripremi medijskog sadržaja za sve medijske platforme
 • U slučaju važnih događaja koordinira rad sa dopisnicima, kao i ostalim kolegama na drugim medijskim platformama u okviru grupacije

Kontakt i prijava: Infostud

Rok za prijavu: 
Thursday, February 25, 2021
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Nije navedeno
Grad: 
Beograd
Država: 
Serbia
Potrebne kvalifikacije: 
OBRAZOVANJE, ISKUSTVO I VEŠTINE
 • Stepen stručne spreme: VI - VII stepen
 • Godine iskustva: 1
 • Oblast obrazovanja: Društvene nauke
 • Oblast iskustva: Digitalni mediji, Žurnalistika
 • Strani jezici i nivo znanja: engleski - konverzacijski nivo
Specifična znanja, veštine i sposobnosti:
 • Pismenost (poznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika – sposobnost rada bez lektora)
 • Poznaje i sposoban je za rad na računaru
 • Sposobnost sačinjavanja fotografija, audio i video materijala i uključivanja live streaming-a mobilnim aparatom
 • Sposobnost editovanja i uploadovanja fotografija, audio i video materijala
 • Dobro poznavanje funkcionisanja i aktivnost na društvenim mrežama
 • Dobro poznavanje lokalnih i globalnih okolnosti unutar oblasti koju novinarski pokriva (npr. politika, društvo, ekonomija, show business, sport, kultura, itd.)
 • Opšte poznavanje društveno ekonomskih okolnosti u zemlji i regionu
 • Dobra povezanost u oblasti / tematici kojom se bavi
 • Brzina, efikasnost - sposobnost rada u zadatim rokovima
 • Radoznalost i zainteresovanost za potencijalnu novinarsku priču
 • Veoma dobre veštine snalažljivosti i komunikacije, pisane i usmene
 • Visoka sposobnost usmene interpretacije pred video kamerom
 • Visoka orijentacija na detalje
 • Sposobnost i samostalnog i timskog rada
 • Analitičnost i kritički pristup informacijama