Events assistant

Events assistant

ProEvent d.o.o.
 • Pružanje podrške klijentima prije, tokom i nakon događaja;
 • Priprema finansijskih te narativnih ponuda za klijente sa uključenim svim informacijama koje se odnose na specifikacije te očekivane rokove isporuke;
 • Održavanje stalnog kontakata sa klijentima vezano za ponude, nabavku, cijene, dostupnost proizvoda te pravovremena isporuka usluga;  
 • Upravljanje te koordinacija tima; 
 • Asistiranje u pripremi, planiranju i organizaciji sastanaka / događaja / treninga / konferencija itd.;
 • Organizovanje sastanaka između klijenata i projektnog tima po potrebi;
 • Koordinacija provedbe aktivnosti u skladu sa ponudama te praćenje istih u cilju postizanja što boljih rezultata;
 • Osiguravanje administrativne i logističke podrške potrebne za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti;
 • Priprema i pregled tekstova koji se odnose na postignuća pojedinačnih Projekta / Aktivnosti u svrhu informisanja javnosti putem društvenih medija;
 • Pomoć u izradi izvještaja i drugih dokumenata na Engleskom i BHS jeziku, uključujući i prevod, kada je to potrebno; 
 • Priprema i objava tekstova ili videa putem društvenih mreža (Facebook, Youtube, Instagram,  itd.);
 • Obavljanje svih drugih zadataka po nalogu direktora/menadžera.

Kontakt i prijava: MojPosao.ba

Rok za prijavu: 
Tuesday, March 19, 2024
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Nije navedeno
Grad: 
Sarajevo
Država: 
Bosnia and Herzegovina
Potrebne kvalifikacije: 
 • Visoka stručna sprema;
 • Iskustvo u oblasti organizacije događaja;
 • Sposobnost učinkovitog komuniciranja sa različitim sudionicima;
 • Napredno poznavanje Microsoft Office paketa;
 • Određivanje prioriteta u radu te ispunjavanje više zadataka istovremeno;
 • Izvrsne interpersonalne vještine te fleksibilnost, odgovornost integritet, timski rad, samo-motivacija, spremnost za rad izvan radnog vremena;
 • Mogućnost rada sa malo ili nimalo nadzora, dobra fokusiranost te dobra organizovanost i orijentisanost na detalje;
 • Vozačka dozvola i spremnost za putovanje u BiH kao i izvan BiH.