Reforma osnovnog obrazovanja u OŠ Banovići

Reforma osnovnog obrazovanja u OŠ Banovići

Zasad još ne znamo ništa

Četrnaestogodišnji sin Ferika Glibanovića ove godine završava osmi razred u OŠ „Banovići“ u Banovićima. Da nešto ne funkcioniše u komunikaciji između roditelja i škole, Ferik je primjetio prilikom organizovanja maturske ekskurzije. Tada je njegov sin, umjesto u hotelu Bonaca u Makarskoj, završio u privatnom smještaju koji je organizirala škola, a da o tome nije obavijestila roditelje.

„Kada sam nazvao sina, primjetio sam da nešto nije uredu, tada mi je rekao da  njegov razred nije u hotelu, nego da su u nekoj kući nedaleko od hotela,“ kaže Glibanović.

Zaprepašteni roditelji obratili su se direktoru škole, a on ih je uputio na pedagoga Mustafu Bujića koji je organizirao i vodio ekskurziju. Pedagog je tada kazao kako „roditelji ne treba da se brinu jer je djeci lijepo.“

„Trebalo je da Vijeće roditelja da svoje mišljenje, pa u krajnjoj mjeri sazvati svih 120 roditelja, a ne tu šačicu pojedinaca koji su samo nanijeli štetu školi, a nikakvu korist“, kazao je pedagog po povratku sa ekskurzije.

Za Vijeće roditelja, koje je škola svake godine dužna osnovati, Glibanović nije znao, iako kaže nikad nije izostao sa roditeljskog sastanka, te u proteklih osam godina nikad nije imao priliku da bira, niti da bude biran za Vijeće.

Dug put od zakona do primjene

Prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, svaka škola je dužna na početku školske godine osnovati Vijeće roditelja koje omogućava roditeljima da učestvuje u procesu obrazovanja njihove djece. Svaki roditelj ima pravo biti biran ili imati svog predstavnika u Vijeću, a rad ovog tijela koordinira pedagog škole. Školama je ostavljeno u zadatak da odredbe ovog Zakona prilagode svom funkcioniranju, definišući Pravila o radu škole.

Ispostavilo se da škola u koju ide Glibanovićev sin ima Vijeće roditelja već osmu godinu, a trenutno njime predsjedava roditelj Adem Mostarlić. On tvrdi da ovaj mehanizam funkcioniše, te da je njegovo imenovanje teklo po pravilima.

„Za Vijeće roditelja u OŠ „Banovići“ sam saznao na prvom roditeljskom sastanku, učiteljica nas je upoznala da po pedagoškim standardima i po Zakonu o osnovnom odgoju postoji Vijeće roditelja, kako se bira i šta su njegovi zadaci. Na tom istom roditeljskom sastanku, roditelji su predložili mene i tako da sam ja od tada u Vijeću već četiri godine,“ kaže Mostarlić.

Novoimenovani direktor škole Esmir Kukić, upoznat je sa Pravilnikom o radu škola, koji vrijedi za sve škole na Tuzlanskom kantonu, ali ne raspolaže Pravilima rada, koje bi svaka škola trebala formulisati za svoje potrebe. S obzirom na to da škola ima trideset i devet odjeljenja, Kukić smatra logičnim da svako odjeljenje ne može imati svog predstavnika roditelja u Vijeću.

„U svakom odjeljenju se izabere po jedan predstavnik, a zatim oni između sebe biraju predstavnika za svaki razred, tako da Vijeće broji devet članova,“ kaže Kukić.

Razrednik Lugavić: Ovdje najviše utičem ja!

Glibanović tvrdi da mu u školi funkcionisanje, način izbora i sastav Vijeća roditelja nikad nisu  prezentovani.

„Za ovih osam godina na roditeljskom sastanku nije birano Vijeće roditelja, nit' smo mi imali mogućnost  da se obraćamo takvoj instituciji u cilju zaštite naših interesa, a i interesa naše djece,“ kaže Glibanović.

Razrednik odjeljenja u kojem je Glibanovićev sin, nastavnik Alija Lugavić čija je dužnost upoznati roditelje sa načinom funkcionisanja Vijeća roditelja,  ne uzda se puno u ovu instituciju. Kaže da probleme lakše rješava u direktnom kontaktu sa roditeljima.

„Ja nisam s njima u kontaktu, tako da mene to, neću reći, ne interesuje, već me ne zanima ko je u Vijeću roditelja. Što se tiče mog odjeljenja, mog razreda, meni najmanje utiče Vijeće roditelja, najviše utičem ja“ kaže Lugavić.

Predsjednik Vijeća i dalje tvrdi da sa svim roditeljima Vijeće komunicira preko nastavnika. Podsjeća na pravilo da se odluke Vijeća postavljaju na oglasnoj ploči te na obavezu razrednika da roditeljima prenose sve važne informacije.

„Vijeće roditelja održi sastanke, onda putem roditeljskih sastanaka nastavnici obavezno saopšte šta je to Vijeće razmatralo ili prenesu učenicima,“ kaže Mostarlić.

Šta je obaveza pedagoga, a šta razrednika

Svoje vidjenje komunikacije sa roditeljima iznio je i pedagog Bujić, organizator ekskurzije i prema slovu zakona – koordinator rada Vijeća roditelja. Smatra da su nastavnici „uskraćeni da komuniciraju sa predstavnicima u Vijeću“, ali kao alternativu navodi opšte roditeljske sastanke.

„U dva navrata smo imali opšte roditeljske sastanke, na polugodištu i za kraj školske godine, kada je predsjednik Vijeća roditelja, putem razglasa škole čitao dvije teme. Ja tvrdim da će Vijeće roditelja u ovoj školi i dalje raditi, kao što je radilo,“ kaže Bujić.

O kakvom se nesnalaženju radi, svjedoči i pravilo da sastanke Vijeća roditelja saziva predsjednik. O tome nisu dovoljno informirani ni sami članovi Vijeća koji smatraju da je to dužnost direktora škole.

„Direktori škola ovisno o potrebama organiziraju sastanke Vijeća roditelja, na tim sastancima komuniciramo međusobno i donosimo određene preporuke, odluke ili zaključke o određenim pitanjima bitnim za rad škole,“ kaže predsjednik Vijeća Mostarlić.

Ministarstvo obrazovanja se ograđuje

 

O ovom slučaju te nadležnostima Vijeća roditelja iz Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona kažu da je sve definisano Zakonom o osnovnom odgoju, te da do sada nisu primili nijednu pritužbu od roditelja.

O slučaju maturalne ekskurzije tako Vijeće roditelja OŠ Banovići nikada nije ni raspravljalo. Nezadovoljni roditelji  sumnje u lošu organizaciju ekskurzije iznosili su direktno njenim organizatorima – direktoru i pedagogu škole.

„Krivicu pedagoga vidim iz tog razloga što je on unaprijed znao da se radi o privatnom smještaju, jer hotel Bonaca nudi sto ležaja u punom kapacitetu, on je odavde vodio 126 osoba. Sama činjenica da je od djece prikupljeno 18600 KM, a da je ugovorna cijena 15225 KM, govori da se pojavila velika razlika,“ kaže Glibanović.

Nezadovoljni banovićki roditelji na kraju su odustali od podizanja krivične prijave protiv škole i pristali da im se dio novca vrati. Školski odbor je organizaciju ekskurzije ocijenio uspješnom, uz primjedbom da se ubuduće izvrše dodatne provjere kako se slični slučajevi ne bi ponavljali.

Nova školska godina, problemi stari

Iako se Vijeće roditelja osniva u septembru za tekuću školsku godinu, OŠ Banovići još nije izabrala nove članove za 2010/2011. Direktor Kukić kaže da se na tome radi.

„Nastavnicima je rečeno da na roditeljskim sastancima izaberu po jednog roditelja iz svakog odjeljenja. Još par nastavnika treba da dostavi prijedloge,“ kaže Kukić.

U odjeljenju razrednika Lugavića takođe nije izabran predstavnik roditelja. On kaže da i dalje ne zna vrijeme i način izbora za Vijeće.

„Vjerovatno će biti novo biranje predstavnika,uglavnom još nismo upoznati. Kada budemo upoznati mi ćemo to odraditi. Zasad još ne znamo ništa.“