Najčešće postavljena pitanja / Nagrada EU za istraživačko novinarstvo

Najčešće postavljena pitanja / Nagrada EU za istraživačko novinarstvo

1. Nedavno sam promijenio radno mjesto… htio bih da prijavim TV prilog koji sam radio kod ranijeg poslodavca. Da li promjena medija predstavlja problem za prijavu?
 
Odgovor:
Promjena medija ne predstavlja problem. Za učešće u natječaju uvjet je da je priča objavljena/emitirana u medijima bilo koje vrste u BiH: u novinama/magazinima, na radiju, televiziji, internet portalima, ili u više medija različitog tipa.
 
2. Kako tretirati dvije tematski povezane priče ili više njih koje funkcioniraju i samostalno, ali i čine neku cjelinu istovremeno? Možemo li ih prijaviti kao jednu cjelinu ili svaka priča mora imati odvojene obrasce?
 
Odgovor:
Ukoliko ste vi kao autor i sam medij formatirali i javnosti prezentovali povezane priče kao serijal, cjelinu, onda ih tako i šaljete.
 
Ako izdvajate nekoliko pojedinačnih priča onda sa svakom pojedinačnom pričom aplicirate posebno pošto ne postoji limit u broju nominacija za istog autora.
 
3. Ukoliko priču nominiramo kao organizacija, da li nominator mora biti odgovorno lice (direktor, predsjednik) ili može bilo ko, kontakt osoba da potpiše izjavu u odjeljku za nominatora? Da li je potreban pečat?
 
Odgovor:
Ukoliko je nominator organizacija, kao nominatora navodite naziv organizacije, a prijavu treba potpisati ovlaštena osoba. Pečat nije neophodan.
 
4. Ako jedan novinar prijavljuje više priča, da li je dovoljan jedan formular B za njega?
 
Odgovor:
Prijave se podnose odvojeno, za svaku prijavu potrebno je poslati sve pripadajuće obrasce.
 
5. Da li obrazac B moraju potpisati i koautori uz glavnog autora?
 
Odgovor:
Poželjno je da obrazac B, osim autora, potpišu i koautori (na istom obrascu), no nije obavezno.
 
6. Da li je dovoljno da u prijavi navedem svoje ime ili se insistira na vlastoručnom potpisu prijave?
 
Odgovor:
Prijava mora imati vidljive vlastoručne potpise koji se traže na obrascu.