montaža

Put kroz faze rada na montaži dokumentarnog filma otkriva svu kreativnu snagu ovog posla i njegovu uvezanost sa režijom.

Principi koji mogu pomoći novinarima da se pridržavaju etičkih standarda dok  prikupljaju audio i video materijale za priču.

Ubacivanje zvuka i mijenjanje slika u TV novinarstvu

Da li je etički ispravno kombinovati zvuk i sliku iz različitih snimaka istog događaja? Dodavati na snimak nepostojeći zvuk? Koliko je etično neobuzdano korištenje arhivskih snimaka dramatičnih događaja? Izbegnite greške prateći nekoliko opštih principa.

Pages

Subscribe to RSS - montaža