civilno društvo i mediji

Interes građana u medijima i civilnom društvu

Ako žele biti istinski borci za interese građana, mediji treba da su 'psi čuvari', a civilno društvo da odbaci ulogu 'žrtve vlasti'.

Pages

Subscribe to RSS - civilno društvo i mediji