• Komuniciranje građanskih protesta, zahtijevanje javne odgovornosti
    Sanela Hodžić, Mojca Pajnik
    Izdavač: 
    Mediacentar Sarajevo
    2016

    Posljednjih godina smo svjedočili pojavi nekoliko inicijativa, protesta i društvenih pobuna u regionu jugoistočne Evrope, putem kojih su građani zahtijevali odgovornost vlasti, predlagali bolja politička rješenja i promovirali građansko učešće. 

O Mediacentru - Publikacije

Komuniciranje građanskih protesta, zahtijevanje javne odgovornosti
Sanela Hodžić, Mojca Pajnik
Mediacentar Sarajevo
2016
Uloga urednika u zaštiti medijskog integriteta u zemljama jugoistočne Europe
Ilda Londo, Sandra B. Hrvatin, Brankica Petković
Media Observatory
2016
Prelazak na digitalno emitovanje u jugoistočnoj Evropi
Ilda Londo, Sanela Hodžić, Una Čilić, Assen Velchkov, Vesna Nikodinoska, Ljiliana Žugić, Ioana Avădani, Mladen Velojić
South-East European Partnership for Media Development
2016
Mediji i organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu
Valbona Sulce, Sanela Hodžić, Krenar Gashi, Marina Tuneva, Daniela Brkić, Jovan Teokarević
Albanian Media Institute
2016

Pages