Magazin

Koliko je politički angažman žena vidljiv u dijaloškim emisijama?
Ljupko Mišeljić
08/10/2018
Sudeći po kandidatima i gostima TV emisija, u BiH muškarci vode političku debatu.
(Ne)informisani glasači
Dženeta Karabegović
05/10/2018
Po ulicama su posteri raznih veličina, na društvenim mrežama kampanje, ali se i dalje čini kako su...
Priručnik za medije: Kako realizirati komunikacijsku i marketing strategiju
MCOnline Redakcija
04/10/2018
Vodič za komunikacijsku i marketinšku strategiju za medije u digitalnom okruženju.