Magazin

Politička tijela u ulozi medijskih eksperata
Anida Sokol, Sanela Hodžić
21/07/2017
Sredstva za medije mogu dodijeliti različite institucije i komisije na svim nivoima vlasti u BiH...
Novinari bez plata i zdravstvenog osiguranja
Milorad Milojević
20/07/2017
Mnogi javni mediji duguju plate i doprinose radnicima koji su prisiljeni na prijetnje i štrajkove,...
MapHub: Kreiranje mapa
MCOnline Redakcija
19/07/2017
Interaktivne mape jednostavno je ubaciti u članak a efektno dopunjuju tekst jer čitaoci mogu na...

OGLASI

Digital Media Manager, Belgrade, Prishtina, Sarajevo, Skopje, Balkan
Data/Visual Journalist, Belgrade, Podgorica, Prishtina, Sarajevo, Skopje, Balkan
Community Manager, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Regional Network Director, , Balkan
Novinar/voditelj, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina