Osoblje Mediacentra

Maida Muminović
IZVRŠNA DIREKTORICA
SENIOR PROJEKT KOORDINATOR
Dragan Golubović
SENIOR PROJEKT KOORDINATOR
Sanela Hodžić
ISTRAŽIVAČICA/UREDNICA MEDIJSKIH ISTRAŽIVANJA
Anida Sokol
ISTRAŽIVAČICA/PROJEKTNA KOORDINATORICA
Hatidža Gušić
PROJEKTNA KOORDINATORICA
Sanja Đurić
Office Administrator
Ljiljana Maslo
ASISTENT U INFOBIROU
Mustafa Mustafić
ASISTENT U INFOBIROU
Elvira M. Jukić
Glavna i odgovorna urednica
Maja Ćalović
Urednica vijesti
Jasmina Čišija
Menadžerica finansija
Radmila Đurić
Finansijska asistentica
Anela Ramić
Računovođa