Mediametar

Jim Marshall
Jim Marshall 12/09/2014

Fotograf Jim Marshall bilježi za Media.ba predizbornu kampanju na ulicama bh gradova.

Aldin Arnautović 12/09/2014

Naš saradnik prati bh internet prostor u vrijeme predizborne kampanje.

Alma Lazarevska
Alma Lazarevska 11/09/2014

Zašto ovo sada pričam? Jer, evo, mislim: rudari Raspotočja imaju djecu.Ta djeca pohađaju škole. Za lektiru imaju Germinal.

MCOnline Redakcija
MCOnline Redakcija 08/09/2014

Na mjesec dana smo od novih izbora - povod da pokrenemo serijal o odnosu medija prema izborima.

Nenad Veličković
Nenad Veličković 08/09/2014

Kako je BN televizija prodala svoje gledaoce jednoj stranci i koaliciji koju ona predvodi.

Aleksandar Brezar
Aleksandar Brezar 05/09/2014

Puko sredstvo za skupljanje klikova, filer između sisa Jennifer Lawrence i 10 znakova da vas vaš partner vara?

Alma Lazarevska
Alma Lazarevska 27/08/2014

Nije slučajno da je već famozni "ledeni izazov" tako općeprihvaćen. Naravno, vidjećemo šta će biti sa ledenim izazovom kada nastupe prvi hladni dani.

Eldin Hadžović 18/08/2014

Da li je i kada dopušteno koristiti djecu u svrhu političkog marketinga?

Emina Žuna
Emina Žuna 18/08/2014

"Društveni angažman" na crvenom tepihu Sarajevo film festivala.

Alma Lazarevska
Alma Lazarevska 15/08/2014

Današnji se dan pominje i kao datum kada je definitivno zaživjela ratna cenzura.

Pages