Nejra Hasečić

Nejra Hasečić

Title

Nejra Hasečić

Nejra Džabija Hasečić je studentica završne godine Master studija Komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.