Samir Lemeš

Samir Lemeš

Title

Samir Lemeš

Vanredni profesor Univerziteta u Zenici za oblast mjerne tehnike i računarskih simulacija. Dugogodišnji aktivista nevladine organizacije "Eko forum Zenica", dobitnik nagrade "Šampion zaštite prirode" BiH Green Awards 2018. Autor većeg broja knjiga i naučnih radova, gost-predavač na brojnim konferencijama i seminarima.

Samir Lemeš