Borislav Vukojević

Borislav Vukojević

Title

Borislav Vukojević

Borislav Vukojević je viši asistent na Fakultetu političkih nauka Banja Luka. Područja njegovog interesovanja su vezana za medije, medijatizaciju, odgovorno novinarstvo i javno mnijenje. Objavio je nekoliko naučnih radova o političkom marketingu, odgovornom novinarstvu i medijskim izdanjima u BiH.

Borislav Vukojević