Hilma Unkić

Hilma Unkić

Title

Hilma Unkić

Novinarka na web portalu media.ba. Diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na kojem nastavlja master studij na Odsjeku komunikologije. Tokom višegodišnjeg novinarskog iskustva radila u nekoliko bh. medijskih kuća. Nekoliko godina bila aktivistica više nevladinih organizacija i projekata, posebno iz sektora kulture i umjetnosti.