Aidan White

Aidan White

Title

Aidan White

Aidan White je direktor Mreže za etično novinarstvo (Ethical Journalism Network), a proveo je 24 godine na mjestu generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara.

Aidan White

Articles published on MC_Online: