Belma Buljubašić

Belma Buljubašić

Title

Belma Buljubašić

Rođena je 1983. godine u Sarajevu. Na Fakultetu političkih nauka (Odsjek žurnalistika), diplomirala je 2005. godine, magistrirala 2010., a doktorirala 2015. godine.

U dosadašnjem radu bila je angažirana na nekoliko predmeta na Odsjeku žurnalistike (Osnove marketing menadžmenta, Novinarska esejistika i publicistika, Uvod u poslovno komuniciranje, Kreacija i vođenje reklamnih kampanja).

Objavila je nekoliko naučnih i stručnih radova i prikaza u domaćim časopisima (“Pregled”, “Obrazovanje odraslih”, “Godišnjak” Fakulteta političkih nauka, “Naša škola”) i časopisima u regiji (Beograd, Niš i Novi Sad).

Učestvovala je na više seminara, konferencija i naučnih programa u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Švicarskoj, Belgiji, Latviji i Danskoj.

Tema njene doktorske disertacije je "Instrumentalizacija masovnih medija u funkciji nacionalističke destrukcije bosanskohercegovačke komunikacijske zajednice".

Belma Buljubašić

Articles published on MC_Online: