Voditelj/ica programskih timova

Voditelj/ica programskih timova

U.G. Zašto ne
U.G. “Zašto ne” traži kandidate/kinje za popunjavanje radnog mjesta Voditelj/ica programskih timova. Pozicija podrazumijeva vođenje timova koji osmišljavaju i implementiraju programe organizacije u oblastima: 
 • odgovornost javnih aktera; 
 • analiza i monitoring rada i otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti; 
 • uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka; 
 • analiza i monitoring međunarodnih integracija u BiH; 
 • borba protiv dezinformacija i praćenje stranih uticaja u BiH
Napomena: U konkursu naznačite koje od navedenih tema vas interesuju (moguće je označiti više tema). 
 
Voditelji/ce programskih timova će obavljati sljedeće zadatke:
 • Koordinacija timova pri implementaciji projekata i programa organizacije iz navedenih oblasti 
 • Rad na platformi Javna rasprava
 • Koordinacija sa menadžmentom UG Zašto ne oko ostvarenja ciljeva i programa i projekata
 • Koordinacija istraživačkih i aktivnosti prema potrebi projekata i programa, te učešće u proizvodnji sadržaja u okviru ovih aktivnosti
 • Monitoring i evaluacija implementacije ciljeva projekata i programa i ostvarenja planiranih rezultata
 • Traženje, angažovanje i podrška međunarodnih i lokalnih eksperata/ica i konsultanata/ica na projektima
 • Saradnja sa trećim licima koja učestvuju na projektima kao eksperti/ce, konsultanti/ce, partneri/ce, ili u nekom drugom svojstvu
 • Učešće u koordinaciji, planiranju i kontroli projekata, te u pisanju izvještaja na projektima za partnere i donatore
 • Predstavljanje rezultata projekata na javnim događajima ili u medijima
 • Planiranje i implementacija budžeta na programima iz navedenih oblasti u saradnji sa menadžmentom i projektnim koordinatorima
 • Drugi zadaci po potrebi

Kontakt i prijava: Zašto Ne

Rok za prijavu: 
Monday, January 31, 2022
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Nije navedeno
Grad: 
Sarajevo
Država: 
Bosnia and Herzegovina
Potrebne kvalifikacije: 
Kvalifikacije i radno iskustvo:
 • Završen ili tekući bachelor studiju relevantnoj oblasti (političke nauke, društvene nauke, pravo, javna uprava, međunarodni odnosi i sl.)
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima menadžmenta projekata ili vođenja istraživanja
 • Praćenje i poznavanje političke situacije i aktualnih zbivanja na društveno-političkoj sceni u BiH, u regiji i globalno
 • Poželjno prethodno iskustvo u istraživanju, prikupljanju podataka i pisanju istraživačkih izvještaja
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH