Novinar/novinarka

Novinar/novinarka

Kameleon Radio d.o.o.
 • Sprovođenje u djelo strateških ciljeva kompanije vodeći računa o potrebama slučalaca i čitalaca, kao i o pozicioniranju radija/web-a u odnosu na konkurenciju
 • Planiranje sadržaja (web i radio)
 • Aktivan rad u kreiranju i objavljivanju sadržaja
 • Provjeravanje tačnosti podataka
 • Ispravljanje pravopisnih i stilskih grešaka
 • Biranje fotografija prikladnih tekstu
 • Dopisivanje najava, naslova, podnaslova
 • Nadgledanje zadnje faze obrade prije objavljivanja
 • Kreiranje i objavljivanje digitalnog sadržaja (audio i video format)
 • Održavanje kontakata sa postojećim i pronalaženje novih poslovnih klijenata (opciono)
 • Dizajn i prilagođavanje materijala (tekstova) prema zadatim standardima
 • Kreiranje novih ideja u cilju poboljšanja poslovanja kompanije
 • Komunikacija sa menadžmentom i stvaranje planova dnevni, sedmični i mjesečni
 • Uska saradnja sa marketing sektorom
 • Izvještavanje o planovima i mjerenje uspjeha postavljenih ciljeva
 • Izvještavanje sa događaja /press konferencija i sl.
 • Aktivno učešće u svim projektima Kameleon radija (Festivali, Kongresi i sl.)

Kontakt i prijava: MojPosao.ba

Rok za prijavu: 
Sunday, April 11, 2021
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Nije navedeno
Grad: 
Tuzla
Država: 
Bosnia and Herzegovina
Potrebne kvalifikacije: 
 • Osnovna znanja o medijima, radijskim formatima i web portalima
 • Efikasno korištenje digitalnih medija, društvenih mreža, pretraživanje interneta
 • Izražene vještine pisanja tekstova, članaka, vijesti…
 • Spremnost na prihvatanje i primjenjivanje novih tehnologija u radu
 • Upornost, strpljenje i spremnost na timski rad
 • Sposobnost lakog pismenog i usmenog izražavanja
 • Kreativnost
 • Široka opšta kultura
 • Sposobnost kooperativnosti u ophođenju s ljudima
 • Spretnost i strpljivost
 • Sposobnost brzog i samostalnog donošenja odluka
 • Sposobnost lakog sklapanja poznanstava
 • Znanje rada na računaru
 • Poznavanje engleskog jezika (usmena i pismena forma)