Natječaj za dodjelu nagrada UNFPA

Natječaj za dodjelu nagrada UNFPA
17/11/2017

Natječaj za dodjelu nagrada UNFPA

Nagrada
Bosnia and Herzegovina
Sažetak
 
Dodjela nagrada je uvedena kako bi se odalo priznanje pohvalnim nastojanjima preduzetim u BiH koji se suprotstavljaju društvenim stereotipima, koji ukidaju predrasude prema marginaliziranim grupama ili značajnom doprinosu unapređenju prava ljudi u jednoj od četiri ključne prioritetne oblasti UNFPA:
1. Seksualno i reproduktivno zdravlje;
2. Adolescenti i mladi (seksualno i reproduktivno zdravlje)
3. Rodna jednakost i osnaživanje žena s fokusom na seksualno nasilje u oružanom sukobu;
4. Populacijska dinamika s fokusom na starenje. 
 
Pozivaju se organizacije civilnog društva, institucije vlasti, mediji, privredni subjekti i posvećene fizičke osobe da kandiduju svoje radove na bosanskom/hrvatskom/srpskom ili engleskom jeziku. 
 
Svaki predlagatelj treba dostaviti najviše jedan prijedlog u ime fizičke osobe ili institucije. Također će biti prihvaćeni i prijedlozi predlagatelja u vlastito ime.  
 
Kandidovani prijedlozi se moraju odnositi na doprinose (u vidu objavljenih članaka, provedenih aktivnosti, uspostavljanja primjera dobre prakse, itd.) u Bosni i Hercegovini u periodu od 15. novembra 2016. godine do 15. novembra 2017. godine. Kandidovani prijedlozi se trebaju dostaviti elektronski na email adresu bosnia-herzegovina.office@unfpa.org najkasnije do 17. novembra 2017. godine. Prijedlozi dostavljeni nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje. 
 
Osnovne informacije
 
Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) je vodeća agencija UN-a u izgradnji svijeta u kojem je svaka trudnoća željena, svaki porod siguran i u kojem je svaka mlada osoba u mogućnosti ostvariti svoj potencijal.  UNFPA širi mogućnosti za žene i mlade da vode zdrav i produktivan život. Sa Populacijski fondom UN-a, “niko nije izostavljen” nije samo fraza, nego vodeći princip našeg djelovanja u BiH. Tokom rada sa obespravljenom omladinom, trudnicama, mladim majkama, ključnim populacijskim grupama, žrtvama i počiniteljima nasilja, kao i sa starijim osobama, nailazimo na mnogobrojne priče o patnjama, ali na kraju shvatimo da takve osobe gotovo nikada ne određuju patnje kroz koje prolaze. Najčešće ih određuju uspjeh, savladavanje teških životnih uvjeta, povratak u život i nastavak života. Vjerujemo da je potrebno prenijeti obje priče kako bi javnost stekla jasnu sliku o osjetljivim pitanjima koja su u središtu naše pažnje.   
 
Smjernice za dostavljanje kandidovanih prijedloga
 
Prioritetne oblasti UNFPA za razmatranje:
 
- Pitanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja 
 • Zajednice nevoljko pristupaju pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava, iako kompletna oblast zdravlja treba biti lišena vrijednosnih prosudbi i stigme. Što je još važnije, seksualno i reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava se ne nalaze u vakuumu pojedinačnih prava – oni imaju direktan uticaj na ukupnu dobrobit cjelokupnog stanovništva i, kao takvi, zahtjevaju posebnu pažnju. Na ova pitanja se često gleda kroz rodnu prizmu i sa njima se postupa kao sa primarnim pitanjima zdravlja žena, čime im se daje niži zdravstveni prioritet. Pitanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava su također visoko ispolitizirana kada razne interesne skupine nastoje uspostaviti kontrolu nad tijelom žene, čime se onemogućava djelotvoran i inkluzivan pristup, bez diskriminacije, uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Ovo opet utiče na dobrobit i kvalitet života bezbroj žena i djevojaka, kao i zajednica u kojima žive. 
 • UNFPA radi na postizanju univerzalnog pristupa seksualnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima, uključujući i planiranje porodice. Da bi seksualno i reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava bili ostvareni, svi ljudi trebaju imati pristup tačnim informacijama i sigurnoj, djelotvornoj, finansijski pristupačnoj i prihvatljivoj kontracepciji. Oni moraju biti informirani i osnaženi da bi se zaštitili od seksualno prenosivih bolesti, a kada odluče da imaju djecu, žene moraju imati pristup uslugama koje će im omogućiti zdravu trudnoću, siguran porod i zdravu bebu. Svaka osoba, uključujući i najugroženije osobe i mlade, ima pravo na vlastiti izbor o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju zato što je to ljudsko pravo. 
 • Za UNFPA je kvalitet doprinosa pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja to što se ovo pitanje javnog zdravlja tretira jednako kao sva druga pitanja zdravlja. Priče muškaraca i žena, posebno najranjivijih i mladih, imaju veliki potencijal za promoviranje boljih ishoda seksualnog i reproduktivnog zdravlja u BiH. Zbog toga se podrškom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima uklanja stigma u vezi s tim, jača se svijest o dugoročnim potrebama i prednostima omogućavanja tih prava svima. 
 
- Adolescenti i mladi (seksualno i reproduktivno zdravlje)
 • Glavna pitanja koja utiču na seksualno i reproduktivno zdravlje adolescenta u BiH uključuje maloljetnički brak, maloljetnička trudnoća i nedostatak pristupa sveobuhvatnim informacijama te odgovarajuće savjetovanje za adolescente. Zdravstvene posljedice na život adolescenata općenito su povećan broj smrtnosti majki i djece, nesiguran pobačaj, spolno prenosive bolesti te seksualno iskorištavanje i zlostavljanje. Iako se oba spola adolescenata suočavaju sa istim rizicima, djevojke su  posebno pogođene. One imaju fizičke i emocionalne posljedice na svoje reproduktivno zdravlje  zbog seksualnog zlostavljanja, nesigurnog seksualnog ponašanja i nedostatka socijalnog i fizičkog pristupa uslugama reproduktivnog zdravlja, uključujući i pristup informacijama i snabdijevanje kontraceptivima. Rodno zasnovano nasilje
 • UNFPA radi na tome da mladi ljudi imaju ta osnovna ljudska prava zadovoljena. Seksualno i reproduktivno zdravlje mladih je dio prava na informacije i savjetovanje, prava na izbor, prava na jednakost i prava na slobodu. Kako bi se ta ljudska prava realizovala, stručnjaci trebaju biti svjesni svoje pozicije u pružanju odgovarajućih usluga za sve grupe, uključujući i adolescente kako bi se izbjeglo kršenje osnovnih prava. Pružanje reproduktivnih usluga i informacija adolescentima treba biti u potpunosti u skladu sa etičkim principima kao što su povjerljivost, privatnost, izbor, informisani pristanak, poštovanje osobe i pravo na informacije. Svaki pojedinac, uključujući i one najugroženije i mlade, ima pravo na svoje odluke vezane za njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje. 
 • Za UNFPA je kvalitetan doprinos  pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih iz perspektive ljudskih prava, onaj koji uklanja stigmu na ovu temu i / ili otpor koji proizlazi iz popularnog mišljenje. Prijateljske usluge za mlade, sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, maloljetnički brakovi i maloljetničke trudnoće su teme koje zaslužuju da budu obrađene, posebno u kontekstu onih najugroženijih. Tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih i dalje je kontroverzna i ljudi imaju različita osjećanja o tome. Zagovaranje kao i priče o mladim osobama su od ključnog značaja za edukaciju donosioca odluka, predstavnika zajednice i zajednice u cjelini o problemima s kojima se suočavaju mladi ljudi, i o dobrom uticaju odgovarajućih programa za mlade koji mogu imati  pozitivan ishod na cijelu zajednicu.
- Rodna jednakost i osnaživanje žena s fokusom na seksualno nasilje u oružanom sukobu 
 • Žrtve seksualnog nasilja počinjenog u toku oružanog sukoba suočavaju se sa višestrukim nivoima diskriminacije u bh. društvu (samostigma, porodična stigma i stigma na nivou društva/zajednice), što predstavlja jednu od najvećih prepreka njihovim nastojanjima u pravcu reintegracije. Stoga, UNFPA nastoji u prvi plan staviti sve priče preživjelih koji su ponovo stali na noge, uspjevši prevazići bol i tugu kako bi povratili kontrolu nad vlastitim životom. Iako izvjestaji o seksualnom nasilju u oružanom sukobu uvijek sadrze nekoliko sporednih, manje bitnih informacija, kao sto su informacije o geografskoj lokaciji, bračnom stanju preživjelih žrtava, njihova imena, etnička pripadnost, starosna dob, itd. neke od predočenih informacija (tj. informacije o različitoj etničkoj pripadnosti počinitelja i preživjelih žrtava i njihove političke implikacije) ipak mogu izbiti u prvi plan i fokus priče premjestiti sa preživjelih žrtava na socio-političke procese. Iako uviđa da se informacije ne smiju izostavljati da bi se izbjegle neugodne reakcije, u svjetlu šireg konteksta zacjeljivanja rana u društvenoj zajednici, UNFPA posmatra doprinose promovisanju transformativnih priča o preživjelima, a ne o žrtvama koja je ograničene na cjeloživotnu traumu. 
 • Povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u oružanom sukobu, koji je bio obilježen 19. juna 2016. godine, UNFPA je predstavio svoj pionirski izvještaj o stigmatizaciji preživjelih žrtava seksualnog nasilja u oružanom sukobu u BiH, koji daje cjelovit i jasan prikaz stavova javnosti prema preživjelima. Rezultati istraživanja nude nepristrasno razumijevanje razlike između stvarnih stavova građana i javnih narativa i mogu se iskoristiti kao temelj daljeg istraživanja i izvještavanja o slučajevima seksualnog nasilja u oružanom sukobu. 
- Populacijska dinamika s fokusom na starenje
 
 • Starije osobe nailaze na brojne ekonomske, zdravstvene i socijalne probleme. Nakon što su provele najveći dio svog života doprinoseći razvoju i podizanju budućih generacija, odjednom su ostavljene da se same bore sa vlastitim problemima i da preživljavaju kako znaju. U savremeno doba u kojem je starosna dob populacije znatno povećana, a stope fertiliteta su dostigle najniži nivo, od ogromne je važnosti da se prema starijim osobama pokaže samilost, da se podstiče međugeneracijska podrška i da se u većoj mjeri koriste umijeća i znanja koje starije osobe posjeduju. Također postoji puno dokaza da starije osobe pate od usamljenosti zbog čega imaju problema s mentalnim zdravljem, od depresije, preko demencije do Alchajmerove i Parkinsonove bolesti. Osim toga, slabija fizička aktivnost starijih osoba doprinosi pogoršanju njihovog općeg zdravlja i širenju neprenosivih bolesti koje smanjuju kvalitet života i uveliko opterećavaju zdravstvene sisteme. 
 • Da bi se prevazišle ove prepreke i da bi se omogućilo starijim osobama da žive zdrav i aktivan život, UNFPA promovira sve aktivnosti od razvoja politika do otvaranja centara za zdravo starenje koje će promijeniti okruženje za ovu populacijsku grupu. UNFPA traga za doprinosima koji pokazuju primjere međugeneracijske podrške, kao i zdravo i aktivno starenje kroz socijalizaciju sa drugim populacijskim grupama, fizičke vježbe i promoviranje pozitivnog i optimističnog stila života u starijoj životnoj dobi. Navršenih 60 godina života ne znači kraj nego upravo početak novog života sa drugačijim izazovima, ali i drugačijim mogućnostima. 
Za  više informacija o našem mandatu i programskim prioritetima pogledajte web stranicu UNFPA (www.unfpa.ba).
 
Glavni stubovi izvrsnosti UNFPA BiH koji će se uzeti u obzir: 
 
 • Transformativnost
U zemlji su tokom zadnje dvije dekade ostvarena znatna nastojanja u pravcu postizanja rodne jednakosti. Međutim, dok su sva nastojanja u pravcu rodne jednakosti i osnaživanja žena pristupala rodnim ulogama u namjeri da pomognu napredak žena i muškaraca, znatan dio inicijativa je ostao ograničen na tradicionalno propisane rodne uloge, iz više razloga. UNFPA nastoji promovirati rodnu jednakost, ali također i pokazati da jednakost ne smije biti osnažena ograničenost unutar postojećih uloga i društvenih očekivanja od muškaraca i žena ili među generacijama. 
 
 • Inkluzivnost
BiH društvo je multikulturalna mješavina raznih identiteta i zajedničkih stvarnosti i kandidovani prijedlozi trebaju promovirati principe društvene inkluzije. U tom cilju, UNFPA očekuje doprinose kojima se, radi lakoće, neće zanemariti raznolikost. 
 
 • Zabrana diskriminacije
Osim gore navedenih kriterija, kandidovani prijedlozi ne smiju vršiti diskriminaciju niti stereotipno prikazati niti jednu populacijsku grupu ili njenu karakteristiku. UNFPA stavlja poseban naglasak na veze između zabrane diskriminacije i transformativnih nastojanja. Nastojimo izbjeći ponižavajuće pristupe osobenostima i jedinstvenosti raznih grupa, ali i pomoći grupama da prevaziđu društveno izgrađena ograničenja.  
 
Nagrada u svakoj od četiri kategorije će se sastojati od priznanja doprinosa u vidu certifikata i poklona u novčanoj protivvrijednosti od oko 500,00 USD. 
 
Kriteriji prijave na natječaj
 
UNFPA poziva fizičke osobe, institucije i organizacije koje su doprinijele svojim reportažama (istraživačkim tekstovima, uvodnicima, kolumnama, komentarima, blogovima) na bosanskom/hrvatskom/srpskom ili engleskom jeziku da uzmu učešće u natječaju. 
 
Kandidovani prijedlozi se moraju odnositi na aktivnosti provedene u periodu od 15. novembra 2016.godine do 15. novembra 2017. godine. Prijedlozi se trebaju dostaviti elektronski na email adresu bosnia-herzegovina.office@unfpa.org najkasnije do 17. novembra 2017. godine. 
 
Svaki predlagatelj može kandidovati najviše jednu fizičku osobu ili instituciju, koristeći obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu nagrade.
 
Komisija za odabir najuspješnijih kandidovanih prijedloga i dodjelu nagrada će ocijeniti uratke prema kriterijima iz ovog poziva, a prednost će dati onim koji u najvećoj mjeri ispunjavaju kriterije.
 
Komisija za odabir najuspješnijih kandidovanih prijedloga će objaviti imena pobjednika tokom obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, za svaku kategoriju posebno.