Montažer

Montažer

Happy TV
 • Montira priloge i emisije, špice i spotove
 • Emituje sve vrste programa prema izvođačkoj košuljici
 • Pored montaža na rez radi i montažu sa editorima
 • Radi usporenu reprodukciju kod prenosa uživo
 • Radi sinhronizaciju i efekte kod složenih emisija
 • Priprema i montira odabrani materijal prema uputstvima realizatora ili reditelja
 • Priprema materijal za dokumentaciju

Kontakt i prijava: Infostud

Rok za prijavu: 
Friday, February 24, 2017
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Nije navedeno
Grad: 
Beograd
Država: 
Serbia
Potrebne kvalifikacije: 
 • IV-V stepen stručne spreme
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimum 2 godine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izražena radna etika i fleksibilnost
 • Potpuna posvećenost oblasti za koju aplicira
 • Komunikativnost i sklonost timskom radu
 • Odgovoran odnos prema poslu, pretpostavljenima i kolegama